Jos olet valinnut liiketoimintaasi perustaessa yhtiömuodoksi toiminimen, voi toiminnan kehittyessä tulla vastaan tilanteita, jolloin osakeyhtiöksi vaihtamista kannattaa punnita. Seuraavat seikat vaikuttavat usein päätökseen yhtiömuodon vaihtamisesta.

Riskienhallinta

Toiminimessä ammatinharjoittaja on koko henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa liiketoiminnasta. Kun liikevaihto, sopimussummat ja vastuut lisääntyvät, myös toiminnan riskit kasvavat. Osakeyhtiö on riskinhallinnan näkökulmasta turvallisempi yritysmuoto, sillä osakas vastaa riskeistä vain sijoittamallaan pääomalla.

Henkilökohtainen verotus

Toiminimessä tuotoista osa verotetaan pääomatulona, mutta suurempi lohko verotetaan ansiotulona. Ansiotulojen verotus on progressiivista – voittojen kasvaessa nousevat myös ansiotulot eli sen myötä myös verokarhun haukkaama osuus voitoista. Osakeyhtiö on joustavampi voitonjaon ja verotuksen kannalta, ja rahaa voi nostaa yrityksestä sekä palkkana että osinkoina.

Toiminnan myyminen

Raskaampi verotus kiusaa toiminimeä myös toimintaa myydessä. Myynnistä saadut tuotot katsotaan liiketapahtumasta kertyneeksi tuotoksi, josta voi päätyä maksamaan ison summan veroina. Toiminimi muutetaankin usein osakeyhtiöksi ennen kuin se myydään tai siirretään seuraavalle sukupolvelle.

Omistuspohjan laajentaminen ja imago

Osakeyhtiö mahdollistaa uusien osakkaiden tai sijoittajien liittymisen toimintaan. Lisäksi osakeyhtiöitä voidaan pitää yritysten välisessä kaupankäynnissä houkuttelevampana liikekumppanina kuin toiminimeä.

Ammatinharjoittaja voi muuttaa toiminimen osakeyhtiöksi ilman veroseuraamuksia, jos hän perustaa osakeyhtiön toiminnan jatkamiseksi ja merkitsee itse yhtiön osakkeet. Ehtona on, että liiketoiminta jatkuu entisellään ja varat ja velat siirtyvät samanarvoisina toiminimeltä osakeyhtiölle.

Osakeyhtiöön vaihtamiseen liittyy monia hyötyjä, mutta se on myös hallinnollisesti työläämpi kuin toiminimi. Jokainen tilanne on yksilöllinen, joten harkitessa muutosta toiminimestä osakeyhtiöksi kannattaa tehdä laskelmat tarkasti ja pohtia vaihtoehtoja oman kirjanpitäjän kanssa.