Viime kuussa julkaisimme Kirjanpidon pienen sanakirjan ensimmäisen osan, nyt jatkamme tärkeiden sanojen läpikäyntiä. Kun nämä sanat ovat hallussasi, tiedät taas paljon enemmän taloushallinnosta.

Budjetti – talousarvio eli arvio tulevista tuloista ja menoista.

Jaksotus – tulot ja menot merkitään kirjanpitoon sille kaudelle, jonka aikana ne ovat syntyneet, vaikka ne olisi maksettu vasta myöhemmällä jaksolla. Vrt. ’myyntisaatava’ ja ’ostovelka’.

Kirjanpitoaineiston säilytys – Yrityksen tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpito, tililuettelo, tase- ja liitetietojen erittelyt sekä luettelo kirjanpidosta ja aineistosta on säilytettävä 10 vuotta, tositteiden säilytysaika on 6 vuotta. Tiedot voidaan säilyttää sähköisessä muodossa. Sähköinen kirjanpito säästää huomattavan paljon hyllytilaa!

Myyntisaatava – tuotteen tai palvelun myynnistä syntynyt velka. Myyntisaatava syntyy, kun tavara tai palvelu toimitetaan asiakkaalle, mutta maksu saadaan myöhemmin. Ks. myös ’ostovelka’.

Oma pääoma – yrityksen pääoman se osuus, jolla ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta. Se muodostuu sijoitetusta pääomasta, yritykseen kertyneestä voitosta sekä omaisuuden arvonnoususta.

Ostovelka – myyntisaatavan vastakohta, eli tuotteen tai palvelun ostosta syntyvä velka.

Poisto – yrityksen tekemää suurta hankintaa, kuten kiinteistöä tai IT-järjestelmää, ei merkitä kuluna vain sille tilikaudelle, jolloin se on hankittu. Kulut kirjataan poistoina usealle tilikaudelle hankinnan oletetun käyttöajan mukaisesti.

Reskontra – se kirjanpidon osa, johon tapahtumat on luetteloitu. Ostoreskontrasta näkee ostovelat eli saapuneet laskut ja niiden suoritukset, myyntireskontrasta puolestaan myyntisaatavat eli lähetetyt laskut ja niihin tulleet maksut.

Tilinpäätös – tilikauden päätteeksi laadittava laskelma, joka koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja niiden liitteistä, rahoituslaskelmasta ja toimintakertomuksesta. Näistä käy ilmi yrityksen tulos ja varallisuusasema. Tilinpäätössäädökset ovat erilaiset erikokoisille yrityksille. Lue tarkemmin Taloushallintoliiton sivulta.

Tilintarkastus – yrityksen lakisääteinen kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastus, jonka voi tehdä HT-, KHT- ja JHT-tarkastaja. Aivan pienimmissä yhtiöissä tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, tarkemmat rajat voit tarkastaa kirjanpitäjältäsi tai Taloushallintoliiton sivuilta.

Veroilmoitus – verottajalle vuosittain annettava ilmoitus yrityksen tuloista ja omaisuudesta, jonka perusteella määrätään verot. Suomalaisten yritysten tulee tehdä veroilmoitus sähköisessä muodossa.

Jäikö jokin asia vielä mietityttämään? Ota yhteyttä ja kysy tarkemmin Vihaisen Talouspäällikön asiantuntijoilta!