Tiputko kärryiltä, kun puhutaan yrityksen taloushallinnosta? Ei huolta, kun opettelet muutaman keskeisen käsitteen, niin pysyt kyydissä huomattavasti paremmin. Alkuun auttaa tämä kirjanpidon pieni sanakirja. Tässä sanakirjan ensimmäinen osa, jatkoa seuraa ensi kuussa.

ALV – arvonlisävero on ns. kulutusvero, joka lisätään tuotteen tai palvelun myyntihintaan.

Ennakkovero – Yrityksen tuloksesta maksettava vero. Ennakkoveroa maksetaan siitä osuudesta, joka jää jäljelle, kun menot on vähennetty tuloista. Ennakkoveroprosentti määräytyy viimeksi päättyneen verotuksen perusteella ja siihen voi hakea muutosta, jos tulos on arvioitua suurempi tai pienempi.

Kahdenkertainen kirjanpito – yrityksen kirjanpito, jossa jokainen tilitapahtuma kirjataan kahdelle tilille – toisen tilin debet- ja toisen tilin kredit puolelle. Näin pysytään kärryillä siitä, mihin raha on käytetty ja mistä raha on tullut.

Kirjanpitovelvollisuus – koskee kaikkia yrityksiä. Kun yritys on perustettu, johto on velvollinen järjestämään yrityksen tulojen, menojen ja omaisuuden seurannan.

KLT – arvostettu kirjanpidon ja laskennan tutkinto, jonka voi suorittaa taloushallinnon koulutuksen ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen omaava ammattilainen. Lue lisää tutkinnosta ja kahdesta Vihaisen Talouspäällikön KLT-asiantuntijasta täältä.

Oma-aloitteiset verot – ne verot, jotka lasketaan ja maksetaan oma-aloitteisesti ilman Verohallinnon erillistä määräystä. Näitä ovat ALV, erilaiset lähdeverot, ennakonpidätykset jne. Tarkemmat tiedot voit tarkistaa Verohallinnon sivuilta.

Sähköinen taloushallinto – yrityksen myynti- ja ostolaskut, kirjanpito, palkanlaskenta, veroilmoitusten laadinta jne. suoritetaan erillisellä taloushallinto-ohjelmalla, joka on samanaikaisesti käytössä tilitoimistolla ja asiakkaalla. Sähköinen taloushallinto on tätä päivää, auttaen automatisoimaan tehtäviä sekä seuraamaan yrityksen ajantasaista taloustilannetta.

Tuloslaskelma – tilinpäätöksen dokumentti, josta näkee yrityksen tilikauden tulot ja menot. Kun menot vähennetään tuloista, nähdään tilikauden tulos eli voitto tai tappio.

Tase – yhdessä tuloslaskelman kanssa tuotettava tilinpäätöksen dokumentti. Taseesta nähdään yrityksen varallisuus, velat ja oma pääoma tiettynä yksittäisenä päivänä. Taseessa on kaksi puolta, toinen kertoo varallisuuden ja toinen sen millä varallisuus on rahoitettu.

Tosite – sähköinen tai paperinen kuitti tai sopimus, joka todentaa liiketapahtuman. Jokaisesta liiketapahtumasta, kuten tuotteen ostosta tai myynnistä on oltava tosite. Ilman sitä, tapahtumaa ei voi kirjata yrityksen kirjanpitoon.

Tilikausi – 12 kuukauden pituinen ajanjakso, jolta tehdään tilinpäätös. Useimmiten tilikausi on kalenterivuosi. Tietyissä poikkeustilanteissa jakso voi olla myös pidempi max. 18 kuukautta.

Jos jokin asia jäi mietityttämään, ota yhteyttä Vihaisen Talouspäällikön asiantuntijoihin!