Tilintarkastus on yrityksen tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon lakisääteistä tarkastusta. Se tehdään erikseen jokaiselle tilikaudelle ja lopputuloksena syntyy tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuksen tekee riippumaton HT-, KHT- tai JHT tutkinnon suorittanut tilintarkastaja. Lue aikaisempi kirjoituksemme siitä, milloin yrityksesi tarvitsee tilintarkastajan.

Miksi tarkastetaan?

Tilintarkastus tehdään, jotta saadaan oikea kuva yrityksen toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja varmistutaan yrityksen tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Näin tilinpäätöstä voidaan käyttää luotettavasti hyödyksi päätöksenteossa. Tarkastus voidaan aloittaa tilikauden aikana tai suorittaa sen päätteeksi.

Tilintarkastuksen hyödyistä

Vaikka tilintarkastus ei ole kaikille pakollinen, sen vapaaehtoinen suorittaminen on mahdollista. Tilintarkastuksen pohjalta annettu riippumaton lausunto lisää tilinpäätöksen luotettavuutta, jonka vuoksi joissain tilanteissa rahoittajat saattavat edellyttää tilintarkastettua tilinpäätöstä.

Yrityksen omistajille tilintarkastus luo varmuutta siitä, että asiat ovat kunnossa. Parhaimmillaan tilintarkastaja on yrityksen johdon ja tilitoimiston yhteistyö- ja keskustelukumppani. Tarkastajilla on yleensä kokemusta monenlaisista yrityksistä eri elinkaaren vaiheissa ja heillä onkin usein tästä johtuen kokemusta mm. erilaisten yritysjärjestelyjen toteuttamisesta.