Usein kuuluu kysyttävän, voiko tätä tai tuota vähentää yrityksen verotuksessa. Pääsääntö on, että yrityksen liiketoiminnan kulut ovat vähennyskelpoisia. Aina rajanveto vähennyskelpoisen ja vähennyskelvottoman välillä ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Tässä listattuna joitain yleisimpiä kustannuksia. Luokittelu ei ole kuitenkaan aukoton. Eri yritysten liiketoiminta on erilaista ja siten myös vähennyskelpoisissa kustannuksissa on eroja.

Työterveyshuolto

Yrityksellä täytyy olla työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja sopimus työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa. Sopimuksen mukaisista kuluista KELA korvaa takautuvasti osan ja loput voidaan vähentää verotuksessa.

Omaehtoinen liikkuminen

Vähennyskelpoista menoa vuodessa korkeintaan 400 euroon asti työntekijää kohti. Raha ei saa liikkua suoraan yritykseltä työntekijälle.

Matkakulut

Työmatkojen ruokailut, majoitus, kuljetus ja päivärahat voidaan vähentää verotuksessa. Matka kodista työpaikalle ei ole työmatka.

Edustuskulut

Esimerkiksi edustusmatkakulut, ravintolamenot ja tarjoilut katsotaan edustuskuluiksi, joista voidaan vähentää 50% verotuksessa. Edustuskulut suuntautuvat aina yrityksen ulkopuolelle. Arvonlisäveroa ei saa vähentää.

Neuvottelumenot

Näihin lasketaan menot, jotka syntyvät esimerkiksi yrityksen sisäisistä palavereista, asiakastapaamisista, hallituksen kokouksesta tai asiantuntijan, kuten tilintarkastajan, tapaamisesta. Neuvottelumenot ovat vähennyskelpoisia.

Markkinointikulut

Mainontaan käytetyt kulut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia, kuten myös tavanomaiset mainoslahjat.

Virkistyskulut

Yrityksen työntekijöille suunnatun tapahtuman, kuten pikkujoulujen, kulut ovat vähennyskelpoisia.

Koulutukset

Yrityksen toiminnan kannalta tarpeelliset koulutukset ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia.

Henkilökunnan lahjat

Jos koko henkilökunnalle annetaan saman tyyppinen tavaralahja, jonka arvo on korkeintaan 100 euroa, on se vähennyskelpoinen.

Toimistotarvikkeet

Esimerkiksi paperit, kynät ja muut toimiston pientarvikkeet ovat vähennyskelpoisia. Myös työpuhelimet ja tietokoneet sekä ATK-ohjelmat ja lisenssit voidaan laittaa yrityksen kuluiksi.

Ajoneuvo

Ajoneuvokulut ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia. Autosta saattaa kuitenkin muodostua käyttäjälle verotettava luontaisetu.

Vähennyskelpoisia kuluja ovat myös muun muassa perustamismenot, yrittäjän eläkevakuutus ja ammattikirjallisuus. Verotuksessa ei voida vähentää sakkoja, seuraamusmaksuja tai tuloveroa.