Yrityksen kasvaessa tulee monesti eteen tarve lisärahoitukselle. Rahoitus voidaan tarvita investointien tekemiseen tai käyttöpääomaan. Rahoituksen hakemiseen kannattaa valmistautua perusteellisesti.

Erilaisia rahoittajia

Pankit ovat varmasti tunnetuimpia rahoittajia. He tarjoavat ns. vierasta pääomaa eli lainaa. Nykyään markkinoilla on myös monia muita lainarahaa tarjoavia tahoja, kuten erilaisia joukkolainapalveluita.

Yrityksen omaa pääomaa kasvatetaan usein sijoituksilla. Sijoittaja saa yleensä tekemänsä sijoituksen vastineeksi omistusosuuden. Sijoittajan intressissä on saada yhtiöstä tulevina vuosina osinkoa tai saada myytyä omistamansa osakkeet myöhemmin sijoitustaan suuremmalla hinnalla.

Yrityksille löytyy myös paljon muita rahoitusmuotoja. Yksi käytetyimmistä on ns. laskujen myyminen. Siinä rahoitusyhtiö rahoittaa yritykselle laskun summan eräpäivään saakka.

Rahoituksen hakeminen voi kaatua virheisiin talouden raportoinnissa

Rahoittaja haluaa aina varmistua siitä, että yritys pystyy hoitamaan velkansa. Heti neuvottelujen alussa kannattaa esittää kuvaus liiketoiminnasta, luotettavat laskelmat yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden ennusteista sekä markkinoiden tilanteesta. Näin annat toiminnastasi suunnitelmallisen ja luotettavan kuvan.

Kirjanpito antaa pohjan talouden luotettavalle raportoinnille. Huolehdi siis, että kirjanpitosi on varmasti ajan tasalla. Kirjanpitäjäsi auttaa asiassa eteenpäin, kunhan muistat kertoa asiasta hänellekin.

Riskien hallinta

Rahoittaja ottaa aina riskin lainatessaan rahaa tai sijoittaessaan yhtiöön. Siksi niitä kiinnostaa, miten yritys on suojannut toimintaansa eli kuinka vakaata ja ennustettavaa toiminta on. Riskienhallinnan tärkein keino on sopimusten hallinta.

Asiakkaiden, alihankkijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kannattaa pyrkiä ottamaan käyttöön yhtenäiset sopimusmallit yksittäisten sopimusten sijaan ja hyödyntää eri alojen yleisiä sopimusehtoja.

Joissain tapauksissa immateriaalioikeudet muodostavat ison osan yrityksen arvosta. Dokumentoi huolella niiden hankkimiseen ja luovuttamiseen liittyvät seikat ja suojaa immateriaalioikeudet esimerkiksi patenttien avulla.

Myös yrityksen sisäisten sopimusten, kuten osakassopimuksen ja työsopimusten täytyy olla kunnossa.