Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Tämä tuo muutoksia useimpien yritysten palkkojen sekä matkalaskujen maksukäytäntöihin.

Tulorekisteri kerää tietoja ajantasaisemmin

Nykyisen mallin mukaan palkkatiedot ilmoitetaan jokaiselle viranomaiselle erikseen. Tulorekisterin myötä kaikki palkkatiedot ilmoitetaan ainoastaan tulorekisteriin, josta tiedot välitetään eteenpäin tietojen käyttäjille. Tietoja käyttävät verottajan lisäksi muun muassa Kela, eläkeyhtiöt ja vakuutusyhtiöt.

Nykyisen käytännön aikana verottajalle annetaan ilmoitus maksetuista palkoista kerran kuukaudessa (könttäsumma) ja kerran vuodessa henkilöittäin eritellyt vuosi-ilmoitukset verottajan lisäksi eläkeyhtiöön, vakuutusyhtiöön ja työttömyysvakuutusrahastolle.

Tulorekisteriin palkka- ja matkalaskutiedot tulee ilmoittaa viiden päivän sisällä maksusta henkilöittäin eriteltynä. Sen lisäksi kuukausittain annetaan maksajakohtainen ilmoitus.

Vaihda sähköiseen taloushallintoon

Tulorekisteri saa aikaan sen, että ilmoituksia annetaan vain yhteen paikkaan, mutta ilmoitusmäärät kasvavat huomattavasti. Tulorekisteri vaatii paljon aiempaa nopeampaa tietojen ilmoittamista, joten palkkoja ei kannata enää laskea käsin.

Tulorekisteri on täysin sähköinen palvelu ja poistaa paperilomakkeet käytöstä. Vain erityisestä syystä hyväksytään myös paperiset ilmoitukset, eli viimeistään nyt on siis oivallinen hetki siirtyä sähköiseen taloushallintoon.

Rekisterin käyttöönotto ei lisää kenenkään tiedonsaantia, vaan sähköisestä palvelusta viranomaiset näkevät yhtä paljon tietoja kuin nykyisin. He vain pääsevät hyödyntämään tietoa aiempaa nopeammin.

 Valmistaudu muutokseen

Käy palkanlaskijasi kanssa läpi yrityksenne palkanmaksukäytännöt ja se, kuinka hyvin ne vastaavat tulorekisterin tarpeita. Useissa yrityksissä tullaan tulorekisterin myötä esimerkiksi keskittämään matkalaskujen ja palkkojen maksupäiviä, jotta turhalta ilmoitustyöltä vältytään. Monet yritykset ovat myös käyttäneet palkkaennakkoja. Tulorekisterin myötä palkkaennakoita ei enää hyväksytä, vaan niidenkin sijaan on aina laskettava palkka, josta tehdään ennakonpidätys.