Huhtikuusta 2020 alkaen uuden verkkolaskulain vaikutukset yrityksiin laajenevat. Kyseessä on laki sähköisestä laskutuksesta, jonka mukaan Suomen valtio vastaanottaa 1.4. alkaen vain eurooppalaisen standardin mukaisia sähköisiä laskuja. Samasta päivästä alkaen yrityksillä puolestaan on oikeus vaatia laskujensa saamista sähköisessä muodossa muilta yrityksiltä.

Verkkolaskulaki ei koske kaikkia yrityksiä

Laki ei koske aivan kaikkia yrityksiä, mutta suurinta osaa kyllä. Jokaisen yrityksen laskujen kanssa tekemissä olevan kannattaa perehtyä asiaan, jotta olisi perillä lain vaatimuksista.

Sähköisestä laskutuksesta ovat vapautettuja ne yritykset, jotka tekevät ainoastaan kuluttajakauppaa tai joiden liikevaihto tilikauden aikana jää alle 10 000 euroon.

Kaikkein varmimmin laki vaikuttaa valtiota laskuttaviin yrityksiin ja todennäköistä on, että lakimuutoksen myötä yhä useammat yritykset alkavat vaatia laskunsa verkkolaskuina.

Verkkolaskulaki – juuret EU-direktiivissä

Verkkolaskulaki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/55/EU verkkolaskutuksesta. Valtiokonttori täsmentää lakia koskevassa julkaisussaan, että tässä yhteydessä sähköisellä ”laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja se noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia EN16931”.

Sähköinen lasku lähetetään laskutusjärjestelmästä toiseen, eikä esim. PDF-muodossa sähköpostiin lähetettyä laskua pidetä sähköisenä laskuna. Hyväksytyt verkkolaskuformaatit ja muut yksityiskohdat kannatta tarkistaa omalta kirjanpitäjältä.

Miksi siirtyä sähköiseen laskutukseen?

Vaikka verkkolaskulaki ei vaikuttaisi juuri nyt sinun yritykseesi, suosittelee Vihainen Talouspäällikkö sähköiseen taloushallintoon siirtymistä. Se tuo varmuutta ja nopeutta laskujen lähetykseen sekä arkistointiin. Se yksinkertaistaa monia prosesseja ja säästää kallista aikaasi varsinaiseen työhösi.

Jos mietit, vastaako nykyinen laskutusjärjestelmänne uusia vaatimuksia tai olette vasta siirtymässä sähköiseen taloushallintoon, ota yhteyttä Vihaiseen Talouspäällikköön!