Vihainen Talouspäällikkö on hyväksytty Taloushallintoliiton jäseneksi eli olemme nyt auktorisoitu tilitoimisto. Mitä tämä muutos käytännössä tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on asiakkaillemme?

Taloushallintoliiton tarkistamaa ja valvomaa toimintaa

Taloushallintoliitto on tarkastanut jäsenyritystensä toimintatavat, järjestelmät ja vakavaraisuuden sekä tilitoimiston osaamisen. Auktorisoidun tilitoimiston toiminta on lainmukaista ja palvelun jatkuvuus on taattu kirjallisella sopimuksella. Tarkastuslautakunta valvoo toimintaa sekä puuttuu ongelmatilanteisiin.

Mitä hyödyt auktorisoidun tilitoimiston asiakkaana?

Jotta Taloushallintoliitto auktorisoi tilitoimiston, sen on noudatettava monia Taloushallintoliiton asettamia säännöksiä, joilla pyritään turvaamaan laadukas palvelu ja minimoimaan asiakkaan riskit. Auktorisoitu tilitoimisto on Taloushallintoliiton jatkuvan valvonnan alla ja huolehtii kirjanpidostasi taatusti luotettavasti ja ammattitaidolla.

Taloushallintoliiton jäsenyys ei muuta Vihaisen Talouspäällikön palvelua, mutta se tuo meidän nykyisille sekä uusille asiakkaille virallisen varmistuksen siitä, että toimintamme on luotettavaa, osaavaa ja turvallista. Jatkamme siis edelleen kantaaottavana tilitoimistonasi, pilke silmäkulmassa!